Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn năm 2018

Cao đẳng Y Dược Sài Gòn chính thức thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn, điều kiện xét tuyển tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.