Thông tin mới nhất về chuyển đổi 2 Cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm Sài Gòn 2018

Điều kiện học đơn giản, thời gian học linh hoạt, năm 2018 nhà trường chính thức thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm đối với thí sinh trên cả nước.

Công bố điều kiện chuyển đổi văn bằng 2 Cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm năm 2018

Kỹ thuật Xét nghiệm là ngành có vai trò quan trọng trong hệ thống Y tế, do đó đối tượng học văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm cũng cần đáp ứng được điều kiện của ngành.

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn năm 2018

Cao đẳng Y Dược Sài Gòn chính thức thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn, điều kiện xét tuyển tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.