Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng Sài Gòn năm 2018 có gì mới?

Cao đẳng Điều Dưỡng Sài Gòn tuyển sinh năm 2018 với điều kiện xét tuyển đơn giản, dễ dàng, tạo thuận lợi cho nhiều đối tượng thí sinh đã tốt nghiệp THPT.