Có gì đặc biệt trong chương trình đào tạo Cao đẳng Xét nghiệm năm 2019

Là một ngành học mang tính hấp dẫn nên Cao đẳng xét nghiệm luôn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh hiện nay. Vậy có gì đặc biệt trong chương trình đào tạo Cao đẳng Xét nghiệm năm 2019?