Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Xét Nghiệm Sài Gòn gồm những giấy tờ gì?

Trở thành sinh viên Cao đẳng Xét Nghiệm Sài Gòn là mơ ước của nhiều bạn trẻ và điều cơ bản là chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ xét tuyển với đầy đủ giấy tờ.